Privacyverklaring

Welke informatie verzamelen wij?
We verzamelen uw gegevens op het moment dat u zich registreert op onze website en we verzamelen data wanneer u deelneemt aan het forum door te lezen, schrijven en de gedeelde informatie te evalueren. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • Gebruikersnaam
  • E-mailadres
  • Berichten die geplaatst zijn door gebruikers
  • IP-adres

Op het moment dat u zich registreert op onze website wordt u gevraagd om uw naam en e-mailadres in te vullen. U kunt ook onze website bezoeken zonder te registreren. De verificatie van uw e-mailadres vindt plaats door het versturen van een e-mail met daarin een unieke link. Als u op deze link klikt, weten we dat jij controle hebt over het desbetreffende e-mailadres.

Als u zich registreert en u berichten plaatst, slaan wij het IP adres op waar het bericht vandaan komt. Daarnaast behouden wij de server logs met daarin het IP adres van elke gast op onze server.

Waar gebruiken we jouw informatie voor?

Enige vorm van informatie die wij verzamelen over u kan mogelijk worden gebruikt op de volgende manier:

Om onze website te verbeteren – we streven er continu naar om de diensten op onze website te verbeteren, op basis van de feedback die we van u ontvangen. Deze feedback kunt u doorgeven door contact op te nemen met de Provincie Zuid-Holland of door een bericht te plaatsen op het forum.

Om onze dienstverlening te verbeteren – uw informatie helpt ons om op een effectieve manier te reageren op uw verzoeken en betere ondersteuning te bieden. Hiervoor kunt u op dezelfde wijze contact opnemen als dat bij het vorige punt is opgenomen.

Om geregeld e-mails te sturen – het e-mailadres dat u verschaft wordt gebruikt om u informatie, meldingen die u hebt ingesteld met betrekking tot onderwerpen of als reactie op uw gebruikersnaam, reactie op vragen, en/of andere verzoeken en vragen. Bij het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens wordt separaat toestemming gevraagd of u deel wilt nemen aan de mailingdienst. Bij het aanmaken van een account is hiervoor naast een selectievakje waarmee u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens een apart selectievakje waarmee u toestemming geeft voor de mailingdienst.

Hoe beschermen we uw informatie?
De Provincie Zuid-Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de Provincie Zuid-Holland (fg@pzh.nl).

Wat is onze beleid omtrent het behouden van data?
De persoonsgegevens, die worden verwerkt voor het functioneren van het forum, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens worden verwijderd zodra u uw account deactiveert of zodra u uw account na 90 dagen niet meer actief hebt gebruikt. Er zijn twee manieren om uw account te deactiveren:

  • Je geeft bij de admin aan dat je wil dat al je bijdragen verwijderd worden en sluit je account.
  • Je geeft bij de admin aan dat je wil dat al je bijdragen geanonimiseerd worden en sluit je account.

De provincie is vervolgens verplicht om aan uw verzoek te voldoen en verwijderd of anonimiseert uw persoonsgegevens.

Gebruiken wij cookies?
Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn service provider overzet op de harddrive van uw computer via uw web browser (op het moment dat u deze cookies accepteert). Deze cookies geven de website de mogelijkheid om uw browser te herkennen en, als u een geregistreerd account hebt, om deze te associëren met uw account.
We gebruiken cookies om uw voorkeuren te begrijpen en te bewaren voor toekomstige bezoeken aan onze website en om geaggregeerde data te verzamelen over bezoeken aan de website en interacties op de website, zodat wij in de toekomst de ervaring en gereedschappen van de website kunnen verbeteren. Het is mogelijk dat wij gebruik maken van diensten van derden om ons te assisteren bij het begrijpen van de bezoekers van onze website. Het is niet toegestaan dat de verleners van deze diensten de informatie, die ze namens ons verzamelen, gebruiken, behalve om ons te helpen bij het verbeteren van het forum.

Verstrekken wij informatie naar derden?
De persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan de externe partij die leverancier is van de software van het forum, aangezien deze partij van belang is voor het functioneren van het forum. Buiten deze partij worden de persoonsgegevens op geen enkele wijze verkocht, geruild of geleverd aan derden.

Links naar derden
Het forum biedt geen plaats voor commerciële activiteiten van derden in de zin van advertenties of berichten met een commerciëel doeleinde. Indien u zaken op het forum tegenkomt die hier wel op lijken verzoeken wij u om contact op te nemen met de admin van het forum.