Aanmelden – Online bijeenkomst SLA participatie sessie – 24 november 2021

Op woensdag 24 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseert het RIVM de bijeenkomst ‘Citizen Science en het meten van Luchtkwaliteit’.

Het programma bestaat uit een plenaire sessie over waar je aan moet denken bij het opzetten van een citizen science project. Daarna zijn er een aantal sessies van verschillende meetinitiatieven. De Provincie Zeeland vertelt hoe scholieren voor hen de luchtkwaliteit meten en de Gemeente Rotterdam licht toe hoe zij de Luchtclub hebben opgezet en hoe ze daarbij gebruik maken van een community manager. Daarnaast komt ook Samen Meten Meierijstad aan het woord, een meetinitiatief dat volledig op eigen kracht is opgezet door inwoners van Meierijstad.

De bijeenkomst is opgezet voor ambtenaren en burgerwetenschappers. De bijeenkomst is digitaal en wordt georganiseerd vanuit de themagroep participatie van het Schone Lucht Akkoord.

Uw aanmelding ontvangen wij graag via dit formulier uiterlijk maandag 22 november.

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Meer informatie over de digitale omgeving waarin de bijeenkomst plaatsvindt, volgt dichter op de datum.

Met vriendelijke groet,

Namens de SLA-themagroep participatie

Amber Woutersen

1 like