Activiteiten 2020-12

SLA
In mailwisseling met gemeenteraadsleden over het (vertrouwelijke)concept GOUDA decentraal uitvoeringsplan 2020 SLA. Een openbaar voorbeeld concept van zeeland staat op https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ib20b62e6d18
Begin 2020 moet elke SLA ondertekenaar definitieve plannen inleveren, zie https://www.schoneluchtakkoord.nl/default.aspx voor het proces en voor nieuws.

In mailwisseling met RIVM over
-problemen met missende meetgegevens in rivm database tov sensor.community database
-landelijke storing NB_SBI stations 2020-12-13:21:00 tm 2020-12:14:01:00

Meegedaan aan rivm applicatie shiny review: https://rivm.shinyapps.io/test_apiladen/
Begin 2021 zijn de meest storende bugs die leiden tot fouten en onacceptabele traagheid download meetgegevens hopelijk opgelost (nu blokkeert een sensor soms download van de rest)
De gegenereerde plaatjes zijn mooi.
Zelf geen functionele fouten gevonden, wel een aantal wensen om het gebruikers gemak te vergroten, die werdenniet meteen omarmd, het accent van de makers ligt meer op bewustwording.
Een van de oplossingsrichtingen voor traagheid was het alvast kunnen werken met beschikbare data, terwijl de download nog doorgaat in de achtergrond

Wat andere opmerkingen van reviewers:
1) er worden daadwerkelijk citizen science sensoren gestolen, verwijderd
2) knmi meet windrichting op 15 meter hoogte, als je de sensoren met lokale windsnelheden correleert
bv via https://www.wunderground.com/ dan kom je tot andere resultaten; Iemand vliegt zelfs met een drone voor fijnstof metingen
3)discussie over hoe de stations te labelen (stationnaam, straatnaam)
4)zichtbaarheid type sensor is wenselijk
Uitrol datum staat nog niet vast, gemikt wordt volgens mij op Q1 2021, wellicht nog een 2-e review dan

de openair (opensoftware pakket waarop rivm shiny is gebaseerd) documentatie bestudeerd en wat leuke ideeen opgedaan
https://bookdown.org/david_carslaw/openair/
https://davidcarslaw.com/files/openairManual.pdf

meegedaan aan workshop waag over luchtkwaliteit
Een zeer gevarieerd internationaal gezelschap waar bleek dat luchtkwaliteit in andere landen bv ZuidAfrika factoren slechter is en er acute problemen zijn, nog niet zozeer met fijnstof, maar door industrie in woonwijken met Volatile Organic Compounds.

Ons uitgangspunt, sensoren en behuizing liefst alleen met “off the shelf” componeneten naar voren gebracht. Door de brede opzet van de workshop zie op de korte termijn ik niet meteen hele concrete stappen .

Zuidafrika organisatie: http://www.groundwork.org.za/
Een aantal mooie Engelse cases op http://datastories-deptford.citizensense.net/

behuizing lora sensor
De LoRaWAN communicatie lessen zijn dat op locatie Zuidplas zonder directe “line of sight naar gateway” , teveel vermogen gebruikt moet worden. Als er wel een niet door obstakels gehinderde rechte lijn getrokken kan worden tussen sensor en gateway, dan is de communicatie kwaliteit acceptabel.

De experimentele testsensor behuizing ontwikkelde na weken toch condens die de SDS sensor aantastte. het volgende ontwerp zal opener zijn.

Remote de verdediging van doctoraalscriptie bijgewoond
“Applying Mixed Models and Bayesian inference to assess and reduce PM2.5 measurement uncertainty of air quality sensors” Ludovico Lombardo
In deze scriptie wordt gepoogd met statistische methoden de onzekerheid in de PM2.5 metingen te quantificeren en door combinatie met het RIO model tot een kleinere onzekerheid in de metingen te komen.
Lessons learned
-de fit op de logaritme van de meetwaardes het beter doet dan de meetwaardes zelf.
-Utrecht omdat daar op klein oppervlakte relatief veel RIVM stations staan
-de variantie van een set sensors neemt boven 5 sensors nauwelijks toe
Meer over RIO:
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680704024.pdf https://www.researchgate.net/publication/267039734_Actuele_luchtkwaliteitskaarten_in_Nederland_evaluatie_RIO-interpolatiemodel

Diverse bijdragen aan forum.samenmeten.nl :
Indoor sensoren overzicht
Stookalert 8 Dec
Dashboard Luchtkwaliteit ODMH
Discussie LoRaWAN standaard Payload
Schone Lucht Jaarcongres
Houtstook IJsselkade
Eindjaar rapportage: targets Gouda 2020

Bijdrage aan Gouda Duurzaam website

lopende activiteiten:
migreer scripts van python 3.8.1 pandas 1.01 naar python 3.8.5 en pandas 1.15
voorbereiding op jaarrapportage 2020
testen ALVA22