Algoritme Kaartberekening samenmeten en luchtmeetnet

Ik ben benieuwd hoe kaartberekekening op samenmeten tot stand komt.

In het eerste plaatje zijn alleen de rim stations gehighlight;
in het tweede plaatje is ingezoomd op het westen,
in het derde plaatje zijn de citizen science stations toegevoegd.

In het tweede plaatje zou je zeggen dat op basis van twee lichtgele stations (NL10444 enNL10945) wel een heel grote strook lichtgeel gekleurd wordt ?

Worden de citizen science stations zelf in de kaartberekening meegenomen ?


ook de kaart van luchtmeetnet roept wel eens vragen op, waarom is de ozon verdeling op een zo klein gebied niet uniform ?

Beste Walter,

Klopt het dat u het over de stations NL10444 en NL10445 heeft? Ik kan niet zo heel veel zeggen over de specifieke voorbeelden die u noemt. Wat ik u wel kan vertellen is het volgende:

“De sensormetingen van fijnstof worden gebruikt om de berekende uurkaarten van meer detail te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met de onzekerheid in zowel de oorspronkelijke berekening als in de sensormetingen.”

Deze tekst is afkomstig van https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/dataportaal, waar nog veel meer informatie op terug te vinden is.

Daarnaast kan ik u mededelen dat bij de berekening van de kaartlaag ook de referentie-metingen worden meegenomen, wederom rekening houdende met de onzekerheden.