Beleidsverkenningen Houtstook gepubliceerd

Bij de Benelux Conference Air/Health op 23/3 kondigde Sarina Riemens van Min van I&W aan dat er binnenkort twee rapporten zouden worden gepubliceerd over gezondheidseffecten van Houtstook en de manier om houtstook te meten enerzijds, en mogelijk beleid om overlast tegen te gaan anderzijds. Deze rapporten zijn eind maart inderdaad naar de Tweede Kamer gestuurd.
Hierbij de documenten:
a Over overlast en meten:
Beleidssamenvatting_Samenwerking_Houtrookonderzoek.pdf (598,6 KB)
Bijlage_bij_beleidssamenvatting_Samenwerking_Houtrookonderzoek.pdf (816,7 KB)
b Over mogelijke maatregelen:
_0aBeleidsverkenning_aanvullende_maatregelen_om_de_emissies_van_particuliere_houtstook_te_beperken-part-1.pdf (1,8 MB)
_0bBeleidsverkenning_aanvullende_maatregelen_om_de_emissies_van_particuliere_houtstook_te_beperken-part-2.pdf (2,3 MB)
_0cBeleidsverkenning_aanvullende_maatregelen_om_de_emissies_van_particuliere_houtstook_te_beperken-part-3.pdf (551,4 KB)

Zeker het laatste document geeft handvaten aan wat er gedaan kan worden, ook op gemeentelijk niveau.