Cabauw uit de lucht?

Het officiele RIVM het dichtst bij Gouda,Cabauw/Wielsekade , levert al een poosje (sinds 9 juni)
geen PM2.5 meetwaardes:

PM10 mist ook veel, maar komt 15 juni weer even in de lucht;O3 NO NO2 lijken wel redelijk te gaan, zij stoppen er pas mee in de loop van 15 juni.

Je kunt de luchtmeetnet meetresultaten online tot 8 weken terugkijken:

Cabauw is het enige RIVM station in ZuidHolland dat deze gaten vertoont.
Daarom lijkt condensvorming ,zie: Luchtmeetnet.nl plausibele verklaring.

Worden de meetstations automatisch gemonitord, is het een bekend probleem bij het RIVM ?

Ik ben benieuwd hoe de Cabauw jaargemiddeldes en aantal dagoverschrijdingen voor 2023 zonder deze meetwaardes berekend gaan worden.

Inmiddels is Cabauw gelukkig weer alive and kicking.

Teus Hagen mailde me dat BAM1020 calibratie jaarlijks uitgevoerd wordt en dat dat ongeveer een week duurt

1 like