Digitale bijeenkomst Samen Meten 24 februari 2021 – uw input

Beste mijnheer/mevrouw,

Op woensdag 24 februari organiseert het RIVM vanuit het programma Samen Meten opnieuw een (digitale) bijeenkomst voor burgerwetenschappers die zelf meten in hun leefomgeving of hierin geïnteresseerd zijn, daarom delen we het graag op dit forum!

De digitale bijeenkomst 24 februari heeft grotendeels een technisch karakter. Zo zal er vanuit het RIVM onder andere aandacht zijn voor het Samen Meten Dataportaal en de kalibratie van luchtkwaliteitsmetingen, maar we willen vooral graag het gesprek met u aangaan en kennis uitwisselen. Daarom zal er ruimte zijn voor lokale meetinitiatieven om te delen waar zij zich mee bezig houden en problemen of vragen voor te leggen aan de andere deelnemers en het RIVM.

Voor de verdere invulling van het programma horen we graag van u of u een voorkeur heeft qua tijd (middag of avond), of er onderwerpen zijn waar u graag vanuit het RIVM meer over zou willen horen en of u zelf wellicht een onderwerp of korte presentatie heeft (~10 minuten) om te delen. Bij veel animo maken wij een selectie uit de aangedragen voorstellen.

Uw reactie ontvangen wij graag via onderstaande vragenlijst, vóór woensdag 27 januari :

https://www.formdesk.com/rivm/webinar_samen_meten_24_febr_2021

N.B. Na het invullen van bovenstaand formulier ontvangt u later een email met een link om u officieel in te schrijven voor de bijeenkomst 24 februari.

Met vriendelijke groet,

Team Samen Meten RIVM