Doelstellingen van LV2

LV2 (Lucht Voor Leidschendam-Voorburg)

Actief voor schone lucht

Wie zijn wij

LV2 (spreek uit ‘’el vee twee”) is een club van betrokken inwoners van Leidschendam-Voorburg die, door inzicht te bieden in de luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten daarvan, zich actief inzet voor gezonde lucht in de gemeente.

LV2 meet, analyseert en gaat het gesprek aan.

Uitgangspunten voor de werkwijze van LV2 zijn:

 • Een onafhankelijke en goed geïnformeerde aanpak van meten en analyseren van luchtkwaliteit.
 • Een pro-actieve communicatie naar en met belanghebbenden.
 • Een constructieve en op kennis gebaseerde inbreng ten opzichte van beleidskwesties in de gemeente, provincie en rijk waar luchtkwaliteit een rol speelt of kan spelen.

Aanpak:

Meten:

 • Meten van luchtkwaliteit op locaties in de gemeente met betaalbare bestaande doch innovatieve meetkits,
 • Volgen van ontwikkelingen in meettechnieken,
 • Volgen van ontwikkelingen bij andere meet- en analyse- groepen, zowel geïnitieerd door burgers als op basis van overheidsbeleid,
 • Evalueren van de kwaliteit van de apparatuur en het inschatten van beperkingen.

Analyseren:

 • Gedegen, transparant en controleerbaar analyseren van trends, relaties en afhankelijkheden, en van exceptionele gebeurtenissen,
 • Vergelijken van metingen met andere metingen in de omgeving,
 • Ontwikkelen van analyse methoden wanneer nodig.

Zichtbaar en aanspreekbaar zijn:

 • Op de hoogte houden van belanghebbenden (bewoners, buurtverenigingen, gemeente, Provincie Zuid-Holland (PZH), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)) door directe contacten, door publiceren van een nieuwsbrief en door publiceren van voortgangsrapportages.
 • Organiseren van bijeenkomsten met belanghebbenden.
 • Opzetten van communicatie kanalen via een website.

Beleidsbeïnvloeding:

 • Onderhouden van contacten met de gemeente op ambtelijk en politiek niveau.
 • Kritisch volgen van ontwikkelingen waar luchtkwaliteit een rol kan spelen.
 • Meedenken hoe de luchtkwaliteit te verbeteren.
 • Kennis inbrengen voor aanbevelingen en beleidsbeslissingen.

Organisatie en budget:

LV2 is een initiatief van inwoners van Leidschendam-Voorburg en is niet gebonden aan andere organisaties.

LV2 steunt op het ogenblik op apparatuur ter beschikking gesteld door de Provincie Zuid-Holland. Voor de langere termijn zal ook gezocht worden naar budget via andere kanalen.

1 like