Geluidmeetnetten defensie vliegvelden toevoegen

Er zijn inmiddels bij 4 defensie vliegvelden geluidsmeetnetten geïnstalleerd:

  1. geluidsmeetnet Vliegbasis Leeuwarden online = 16 meetpunten
  2. geluidsmeetnet Vliegbasis Volkel = 17 meetpunten
  3. geluidsmeetnet Vliegbasis Gilze-Rijen online = 9 meetpunten
  4. geluidsmeetnet Eindhoven Airport online = 9 meetpunten

De eerste 3 worden (totaal 42 meetpunten) worden door één bedrijf beheerd (zelfde systematiek?).

Dat zijn bijna evenveel sensoren als de 43 geluidsmeetpunten die nu op het Samen Meten Dataportaal staan.

NLR en RIVM onderzochten hoe het geluid het beste gemeten en berekend kon worden

Zou het niet mooi zijn om deze geluidsensoren ook aan het Samen Meten Dataportaal toe te voegen?

Ik heb ervaring met de API van sensor.community, om daar meetgegevens naartoe te sturen.
Gegevens die bij sensor.community terecht komen, worden ook weer automatisch door RIVM opgepikt en op het samenmeten dataportaal getoond.

Voor een zelfbouw-geluidsmeter in Apeldoorn hebben we al een dergelijke koppeling gerealiseerd.

Als je mij kan vertellen hoe ik de gegevens in jouw link automatisch kan benaderen, dan kan ik zorgen dat het bij sensor.community terecht komt. Laat maar weten, mijn e-mail is bertrik@gmail.com

Een voorbeeld voor Leeuwarden waar ik momenteel zo’n 15 meetpunten online zie bijgewerkt worden. Maar niet allemaal tegelijk, van sommige meetpunten komt minder frequent informatie binnen.

De website doet één request per 10 seconden. Twee opeenvolgende requests zien er zo uit:
https://lwr.flighttracking.casper.aero/?/timeline&urls[0]=%2Fnmt%2Fupdates%2F&from=1640432419860&upto=1640432429860
https://lwr.flighttracking.casper.aero/?/timeline&urls[1]=%2Fnmt%2Fupdates%2F&from=1640432429860&upto=1640432439860

De request parameter “from” en “upto” lijken ieder op te lopen met 10.000 per request. Oftewel “from” en “upto” zijn in milliseconden.
De response is JSON.
Ik zie 41 [0…41] objecten voorbij komen met deze ID’s:
1 t/m 59, met uitzondering van: 11, 16, 17, 21, 24, 26, 39 t/m 50.
Elk ID bevat 5, 6 of 7 “levels” objecten. Die elk weer vier waarden bevatten:
[0] = 19 t/m 26 of 28
[1] = 1 t/m 5 ← meestal 1, soms 2, nog minder vaak 3, 4 of 5
[2] = 37 … 69 ← dit lijken de dBA’s
[3] = 37 … 69 ← dit lijken de dBA’s

Ik heb in de sensor.community chat gevraagd of ze geinteresseerd zijn in de geluidsdata. Er moet daarna ook nog wat worden afgesproken onder welke “id” waaronder deze geluidsensoren hun data dan naar sensor.community kunnen opsturen.

Ideaal zou zijn om vanuit officiele bron te horen wat de verschillende getallen precies betekenen, maar sowieso erg interessant wat we nu al zien.

Bedenk dat je geen live data kunt opvragen, in de flighttracking.casper.aero website is 5 minuten vertraging ingebouwd.

In Rotterdam is ook nog een geluidsmeetnet met 6 meetpunten:
https://rtm.flighttracking.casper.aero/

Lyon heeft 5 geluidmeetpunten:
https://lys.flighttracking.casper.aero/

En Budapest heeft er ook 6:
bud.flighttracking.casper.aero