Gouds Verkeers Circulatie Plan versie Maart 2021

Het nieuwe verkeers circulatieplan Gouda is hier te bezichtigen:

https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/

Op de webinars die de gemeente gehouden heeft zijn er nogal wat vragen gekomen.
De antwoorden staan in een pdf document dat hier te downloaden is:
https://awareness.us15.list-manage.com/track/click?u=3bd098908e2cd8d9f8eb4e155&id=eb127b7ba1&e=44b67c5fb3

In deze Q&A wordt luchtkwaliteit regelmatig genoemd, bv:

Een gemeente antwoord dat stof tot overdenken geeft is: