Hollandse Luchten in Noord-Holland

Hoi! We willen met het project van Hollandse Luchten ook graag meer doen met dit forum en zo aansluiting vinden bij andere burgerwetenschapsprojecten. Zie meer informatie op www.hollandse-luchten.org. Zouden jullie een categorie voor ons willen aanmaken?