Houtstook IJsselkade

Aan de Nieuwerkerkse IJsselkade ligt een klein binnenhaventje, waar oude schepen met name op hout stoken. Als je erlangs fietst, ruik je de kachelsen denk je “Hoe zou het hier met de luchtkwaliteit gesteld zijn ?”

Sinds 8 November hangt er, dankzij Jaap Reijm, een Citizen Science fijnstofmeter, de LTD_37452 (sensor.community 41631)

Hierbij een eerste indruk na twee weken meten.

Het eerste plaatje geeft een tijdserie. Lopend gemiddelde van 10 metingen (een meting per 200sec)
En we zien tamelijk hoge pieken.
image

Het tweede plaatje geeft voor hetzelfde station een heatmap per uur.
image

we vergelijken ons station met een station in de buurt

image

landelijk zien we ook een piek op 11 Nov:

een heatmap voor een aantal citizen science en een aantal RIVM stations in de buurt, per uur.
Moordrecht 39208 = LTD_24929
Krimpen 38130 =LTD_23947
Schoonhoven 39379
Nieuwerkerk 41641 = LTD_27329

Voorlopige conclusie:
Al ruiken we houtstook, we meten nog geen locale extreme waardes die afwijken van landelijk.
Eens zien hoe de metingen zijn als het wat kouder wordt (en de kachels hun best moeten doen om het aangenaam te houden)

Een volgende keer kunnen we eens kijken of we correlatie fijnstof Ijjjseldijk met windrichting en/ of temperatuur significant is.
Verder zijn metingen met een mobiele luchtmeter, dichter bij de schepen interessant, om zo ook een beeld te krijgen voor de luchtkwaliteit voor de schippers zelf.

1 like

Met de nieuwe rivm shiny apllicatie wat November overzichten gemaakt voor LTD_37452.
De tijdslijnen geven een aardige overrnstemming tussen het havenstation en het RIVM station in Cabauw en op het oog geen dramatische verschillen.

Echter, de gewogen pollutieroos piekt met name als de wind uit het zuiden komt, i.e. de haven…
Nader onderzoek de komende tijd is noodzakelijk.

De pollutieroos toont per windsector het gemiddelde van de sensormetingen wanneer de wind uit die richting waaide:

De gewogen pollutieroos berekent per windsector het aandeel (in %) van deze sector in de totale gemiddelde concentratie. De gemiddelde concentratie per sector wordt hiervoor gewogen naar hoe vaak deze windrichting voorkomt.

2 likes