Introductie Mike Lensink: Nieuwe Community Steward (als vervanger Sara) voor Samen Meten ZH

Dag allen,

Graag wil ik jullie bij dezen op de hoogte stellen (voor wie dat nog niet eerder had vernomen) dat ik met ingang van deze maand ben begonnen als adviseur bij The Green Land. Omdat Sara aan een nieuw avontuur elders is begonnen zal ik haar werkzaamheden als Community Steward binnen de provincie Zuid-Holland vanaf heden voortzetten, en voortbouwen op het mooie werk dat zij de afgelopen periode heeft verzet.

Mijn achtergrond is in de toegepaste (biomedische) ethiek. Ik heb promotie-onderzoek gedaan naar de ethische en governance uitdagingen rond de opslag en gebruik van stamcellen voor (medisch) onderzoek. Centraal in mijn proefschrift stonden thema’s als het betrekken van burgers bij het besturen van zo’n biobank, en het vormgeven van participatie en zeggenschap. Daar zit dus een duidelijke parallel met het Samen Meten-project. Daarnaast heb ik ook enige ervaring opgedaan als adviseur rond wetenschaps- en innovatiebeleid. Daardoor werd niet alleen heel inzichtelijk hoe dat beleid in Nederland tot stand komt, maar ook de kansen die daar nog liggen voor overheden om burgers meer te betrekken en dichter met hen samen te werken.

Van Sara en andere collega’s heb ik veel moois gehoord over dit project, vooral wat betreft de inzet en motivatie van de community. Ik zie er naar uit om de komende tijd met jullie kennis te maken, van jullie te leren, en om me hard te maken voor jullie wensen en behoeften. In het bijzonder zal ik me hierbij richten op het realiseren van meer interactie en co-creatie tussen jullie als betrokken citizen scientists, kennisinstituten, en overheden rond beleidsvorming.

Ik ben altijd te bereiken voor suggesties, feedback of andere mededelingen via: mike@thegreenland.eu

Vast tot snel en hartelijke groet,

Mike Lensink