KNMI - Betere radarbeelden door regenmetingen van burgers

Interessant!

“Figuur 2 toont een forse verbetering in dagsommen na correctie met data van amateurweerstations. Zo neemt de gemiddelde onderschatting af van 35% naar 10% en komt de kwaliteit een stuk dichter bij een radardataset te liggen die is gecorrigeerd met data van officiële weerstations, maar die niet direct beschikbaar is.”

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/betere-radarbeelden-door-regenmetingen-van-burgers

2 likes

Met data van sensoren van derden, die soms niet eens voor regenmeting ontworpen zijn, kunnen we meer metingen toevoegen en kan de kwaliteit van radarbeelden verder worden verhoogd.

Dit roept de vraag op of onze hardware ook wordt gebruikt / geschikt is, aangezien er ook luchtvochtigheid gemeten wordt. Het artikel gaat hier helaas niet verder op in.