Mist invloed op fijnstofmetingen

Er dook een interessant onderzoek op in de sensor.community chat, de subgroep groep “AntiFog”

Voor wie daar geen login heeft, hierbij een link naar een kopie:

Naast een mooi stukje theorie uitleg wordt op basis van testen de conclusie getrokken dat er achteraf geen goede softwarematige RH correctie mogelijk is, maar dat de weg ligt in hardware verandering, waar wel degelijk mogelijkheden zijn.
De methode om aan de uitgang van de sensor RH te meten en het voordrogen daarop te regelen is een
leuke vondst.

De resultaten voor PM10 zijn mooi. In zijn testen is er weinig mistinvloed op PM2.5, eens kijken of dat in onze dagelijkse praktijk ook zo is.

Ik denk erover zo’n actieve droger zelf na te maken; in ieder geval is het leuk om zelf mist te maken met zo’n ultrasoon mistmakertje en effect op pm meters te testen.
In hoeverre de grootte van de gegenereerde deeltjes op echte mistdeeltjes lijken , dat zien we wel, maar een kwalitatief vergelijk tussen SPS030 en SDS011 luchtvochtigheidsgevoeligheid, krijgt met de kunstmatig gegenereerde mist handen en voeten.

1 like