‘Naar schonere lucht - gezondheidsvoordelen voor de Benelux en daarbuiten’

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie nodigt uit voor (virtuele) deelname aan de Benelux-Conferentie AIR/HEALTH op 23.03.2022. De conferentie zal zowel fysiek op het Secretariaat-Generaal in Brussel (voor een beperkte & selecte groep) als online voor alle overige deelnemers plaatsvinden.

Het doel van deze conferentie is tweeledig:

  • Gedachtewisseling over de nauwere samenwerking tussen de Benelux-landen (en hun geassocieerde partners) op het gebied van luchtkwaliteit. Relevante thema’s in de Benelux-samenwerking zijn o.m. houtstook, mobiele machines, binnenvaart, informatieverstrekking aan het publiek en burgerwetenschap;
  • Bespreking van de vraag welke onderwerpen in relatie tot de herziening van de EU-wetgeving, bijv. de richtlijn inzake de luchtkwaliteit, baat kunnen hebben bij een gecoördineerd standpunt van de Benelux-landen.

Verdere informatie:
Uitnodiging Conferentie 23-3

Bedankt voor de tip, Frans