Nieuwe eu normen versus who adviezen

De mileu koers die de EU vaart is niet altijd een rechte lijn:

Aan de andere kant lijkt het erop dat de nieuwe luchtkwaliteitsnormen van de EU niet een afzwakking van de WHO adviezen van 2021 worden( we hadden zulke berichten gezien en erover bericht in dit forum), maar mar dat het de WHO normen zelf worden: Parliament votes to delay EU compliance with WHO air quality standards until 2035 – EURACTIV.com

Het water in de wijn dat nodig was om tot een polder overeenstemming te komen is dat de nieuwe EU normen pas vanaf 2035 (ipv oorspronkelijk 2030) moeten gelden.

Ik heb mijn twijfels in hoeverre de nieuwe EU normen binnen een termijn van 12 jaar haalbaar zijn zonder substantiele koerswijzigingen op landelijk/europees/mondiaal niveau.

Ik ben nog op zoek naar de precieze verschillen tussen WHO 2021 en EU 2035, maar hieronder de documenten die ik tot nog toe gevonden heb.

Wat ik in deze transparante EU vijver nog niet gevonden heb is welke partij voor en welke partij tegen heeft gestemd.

Wie meer weet, graag reactie op deze thread.

Verdere informatie over het lobbywerk bij Europa (en wat interessante gegevens over kosten):
EU poised to water down new car pollution rules after industry lobbying
Artikel uit de Guardian:

Exclusive: Nitrogen dioxide limits and approval tests practically unchanged from current rules under Euro 7 proposals

1 like

Er is sinds een maand een nieuw voorstel

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/20/air-quality-council-and-parliament-strike-deal-to-strengthen-standards-in-the-eu/

Het lijvige stuk is te lezen op:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7335-2024-INIT/en/pdf

Het bevat nog geen managementsamenvatting of consequenties bij toepassen in Nederland,
maar wellicht kunnen de discussies in dit forum een eerste stap zijn

The annual limit values for the pollutants with the highest documented impact on human health, PM2.5 and NO2 , would be reduced from 25 µg/m³ to 10 µg/m³ and from 40 µg/m³ to 20 µg/m³ respectively.

Als we naar de PM25 daglimietoverschrijdingen kijken dan staat de EU draft max 18 keer een daggemiddelde van 25ugr/m3 toe (Table 1 – Limit values for the protection of human health to be attained by 1 January 2030)

Voor na 2030 In Table 2 – Limit values for the protection of human health to be attained by [INSERT TRANSPOSITION DEADLINE], is de limiet nog niet gedefinieerd

De oude WHO advieswaardes van 2001 gaven nog een pm25 jaargemiddelde advies van 10 ug/m3, dus na bijna 25 jaar is de EU zover om die waardes als norm over te nemen

We hebben nog wel een weg te gaan: de nieuwe WHO 2021 jaargemiddelde advieswaardes zijn :PM 25 5ugr/m3 en NO2 10ugr/m3 en dagimiet : pm2.5 10 ug/m3 not to be exceeded more than 4 times per year.

Het verschil in maximale jaargemiddeldes EUdraft-WHO2021 is een factor 2; de daglimiet eisen liggen nog veel verder uit elkaar.

Dus: ja de nieuwe EUdraft is een aanscherping tov oude EU normen , misschien politiek het maximaal haalbare ,maar in ieder geval niet overambitieus.

Wellicht mikken we in Europa in 2050 op de 2021 WHO waardes.