Notitie 3 jaar luchtkwaliteit meten in agrarisch gebied - wat nu?

Vereniging Behoud de Parel heeft een notitie uitgebracht over de ervaringen, conclusies, leermomenten en aanbevelingen naar aanleiding van 3 jaar luchtkwaliteit meten vanuit twee burgerinitiatieven in Horst aan de Maas (regio noord Limburg), Venray en St Anthonis (regio zuid-oost Brabant). De notitie gaat in detail in tav bouw van meetkits, data acquisitie en de meetdata analyse. Het probleem is dat de resultaten niet echt hun weerslag vinden in het vervolgtraject tav bijv. beleidsmatig handelen. Vandaar de toevoeging in de titel ‘wat nu?’. Lees verder de aankondiging van de notitie, of de notitie (PDF, 40 blz).

1 like

Ha Teus, mooi uitgebreid rapport! Dank voor de energie die je hierin stopt en je stelt inderdaad een belangrijke vraag: wat nu? De aanbevelingen op het einde zijn erg nuttig, zeker ook voor het RIVM denk ik! Heb je het ook met hen (samenmeten@rivm.nl) gedeeld?
Je schrijft op het einde dat het uitwisselen van ervaringen bij de luchtkwaliteit bijeenkomsten belangrijk blijft. Kom je ook naar de aanstaande SLA Luchtmeetdag op 16 november?

Groet!

De notitie is gedeeld met RIVM, en zelfs met een paar Rijks-Uitvoerings-Diensten (ZO-Brabant) en enkele GGD’s (ZO-Brabant). Beter nog ze hebben voorinzage gehad.

Was inderdaad van plan om naar de SLA Samen Meten dag te gaan op 16 november.