Notitie over ervaringen met fijnstof-metingen project

Om een beter inzicht te krijgen in de feitelijke situatie van de luchtkwaliteit in de agrarische woonsituatie is ver. Behoud de Parel in 2011 begonnen met het verzamelen van meetgegevens (het MySense project) aanvankelijk via naburige landelijke meetstations en enkele jaren later met de ontwikkeling en plaatsing van low-cost fijn stof sensors in Grubbenvorst gem. Horst aan de Maas en St. Anthonis, gem. Land van Cuijk.

Op woensdag 29 november vindt er een SLA Participatie dag plaats bij het RIVM waar veel plaatselijke meetinitiatieven hun ervaringen zullen delen.

Deze bijeenkomst en de vele verzoeken naar aanleiding van presentaties en tussenrapportages over het ‘hoe en waarom’ op schrift te zetten in de vorm van een notitie.

Deze notitie ‘Werkkader project luchtkwaliteits, ervaringen met de toepassing van citizen science’ beschrijft de ervaringen, hoe organiseer je het, wat heb je geleerd en hoe verliep de interactie het met de lokale overheid en overheidsdiensten?

De notitie geeft ook weer wat er geleerd is naar aanleiding van de vele informatie uitwisselingen en discussies met andere meetinitiatieven en bijeenkomsten in het kader van Samen Meten.

1 like