OngewoonOpmerkelijkOpletten (7)

Gelijktijdig grote diversiteit in meetwaardes in een beperkt geografisch gebied