OngewoonOpmerkelijkOpletten

Er zijn nogalwat fijnstof metingen die gewone, reguliere (saaie?) plaatjes opleveren.
Soms zie je iets opvallends en moet je er eens dieper induiken: is het het meetstation waar iets eigenaardigs mee aan de hand is, is het de locale situatie ? Zijn er oorzaken, verbanden te vinden ?

Hieronder een overzicht van wat gevallen waarvan de wenkbrauwen omhoog kunnen gaan en mogelijk een “he, dat is interessant gevoel” oproepen.
Ik zal de komende tijd van elk van deze gevallen voorbeelden in onze datastromen trachten te vinden, en waar mogelijk tools en verklaringen suggereren

Suggesties voor extra cases zijn welkom !

 1. Maximum waardes die (over een bepaalde tijdperiode) onrealistisch hoog zijn
 2. Maximum waardes die (over een bepaalde tijdperiode)onrealistisch laag zijn
 3. Minimum waardes die (over een bepaalde tijdperiode) onrealistisch hoog zijn
 4. Een verschil tussen maximum en minimum waardes dat over een langere tijdsperiode genomen, erg laag is
 5. Snelle overgangen tussen pieken en dalen ,bv binnen een uur van heel laag naar heel hoog (kortdurende)
 6. Voor een bepaald station zijn hickups in het aantal metingen per dag
 7. Gelijktijdig grote diversiteit in meetwaardes in beperkt geografisch gebied
 8. Een duidelijke piek in pm10 maar niet in pm2.5 of omgekeerd
 9. Een structureel verschil tussen RIVM referentie stations en citizen science stations
 10. Een structureel verschil verschil tussen type stations (bv SDS011 en PMS7000)
 11. Het RIVM kallibratie algoritme geeft steevast bij vergelijkbare temperatuur, vochtigheid,wind in een bepaald geogebied,
  structureel een offset tov de rauwe citizen science waardes.
 12. Een sensor gaat kapot (en levert geen meetwaardes op, of alleen te lage waardes)
 13. Een sensor verhuist van locatie (en dat blijkt ook uit de locatie administratie)
 14. Pieken van RIVM ref stations zitten niet locaal in citizen science stations
 15. Indoor sensoren die structureel hoge waardes geven
 16. Gemiddelde waardes waar een lange termijn drift in zit
 17. De normwaarden worden erg dicht genaderd of overschreden (door RIVM ref stations, dan wel citizen science stations)
 18. Verschil van een enkel RIVM station tov alle RIVM buurstations
 19. Piek breedte verdeling
1 like