Over calibratie fijnstof sensoren

De meer betaalbare fijnstof sensoren bijv die van Nova, Plantower en Senserion zijn gebaseerd op het tellen van deeltjes mbv meestal een laser scatter techniek: het zijn ‘deeltjes tellers’. Enkele van deze fijnstof sensoren geven niet alleen de fabrieksmatige omrekening naar gemeten gewicht weer maar ook de tellingen, de zg ‘bins’. Wil je de fijnstof metingen vergelijken met een referentie meting bijv BAM1020 dan kan dat alleen via het gewicht van de deeltjes per oplopende groottes. De deeltjes tellingen en dus ook de omrekening naar gewichten per grootte, zijn onder invloed van luchtvochtigheid, temperatuur, en in mindere mate van andere omstandigheden (bijv. zout). Bijv de fijnstof sensoren overdrijven hun gewichtsmeting tav een rel. vochtigheid groter als 60% aanzienlijk. Bovendien zijn de fijnstof sensoren bedoeld voor gebruik binnenshuis met RH < 50% gewoonlijk. De fabrikant heeft haar omrekening hierop afgesteld…
De fijnstof meetwaarden hebben helaas geen lineaire correctie tov de referentie meting. De correctie onderling lijkt wel lineair te zijn. Ook is de correctie zeer afhankelijk van de locatie. Om tot een beter inzicht te komen heeft een statistiek afstudeerder op initiatief van RIVM en twee burger initiatieven (Visibilis Scapeler en Behoud de Parel) een afstudeer scriptie geschreven. Zie thesis van Ludovico over onzekerheden van sensormetingen.