Over de categorie Hollandse Luchten

Hollandse Luchten is een project over burgerwetenschap en het meten van de leefomgeving met sensortechnologie. Ons doel is om bewoners een platform te geven om het gesprek aan te gaan met instituties, experts en bedrijven en zo de fysieke leefomgeving te verbeteren. Op dit moment is Hollandse Luchten actief in aangesloten gemeenten in de provincie Noord-Holland.

Richtlijnen:
• Op het forum kan je alle vragen over Hollandse Luchten kwijt; over de techniek, de data, nieuws of initiatieven.
• Bespreek onderwerpen die voor meerdere mensen interessant kunnen zijn op het forum! Dit kan leiden tot het delen van kennis en kruisbestuiving tussen de verschillende meetgroepen binnen Hollandse Luchten en meetinitiatieven in heel Nederland.