Praktisch/betaalbaar meten aan water?

Een groepje betrokken burgers in Gouda wil graag waterkwaliteit meten in water rond Gouda, specifiek rond natuurgebied ‘de goudse hout’, hierin is ook de heemtuin gevestigd. Verschillende aspecten van waterkwaliteit kan je handmatig meten door een watersample te nemen, er reagens aan toe te voegen, en dan kijken naar de kleur, etc. Mij is gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden van automatisch/continu meten.

RIVM doet onderzoek naar waterkwaliteit en met name voedingsstoffen, in het watersnip project:
https://www.rivm.nl/watersnip/actueel
Er is o.a. een rapport met de resultaten waarbij verschillende (automatische) nitraatsensoren met elkaar zijn vergeleken. Ik vermoed dat dit alsnog behoorlijk dure sensoren zijn (> E1000,-)

Kan je voor het in de gaten houden van de waterkwaliteit toch zelf ook iets betaalbaar meten?

Ik krijg de indruk dat het heel lastig wordt om met eenvoudige/betaalbare apparatuur kwantitatief iets automatisch/continu te meten aan water. Wat ik me kan voorstelen, is dat het wel mogelijk is om trends te bepalen in bepaalde globale parameters die nog wel betaalbar te meten zijn, bijvoorbeeld:

  • elektrische geleidbaarheid, dit vertelt iets over o.a. opgeloste zouten
  • troebelheid/helderheid van het water, dit kan je optisch bepalen
    Ik vind hiervoor sensoren in de orde van een paar tientjes.

Je kan hier in absolute zin weliswaar waarschijnlijk weinig mee vaststellen, maar je zou het mogelijk wel als relatieve indicator kunnen gebruiken: verandert er opeens in korte tijd iets aan bovenstaande, dan kan dit een trigger zijn om alsnog met de hand een sample te nemen en verdere analyse te doen.

Wordt er al op een dergelijke manier ergens gemeten in Nederland?

Wellicht is dit interessant:
https://www.multiflexmeter.nl

@JanB interessante link.

Iemand stuurde mij een link naar dit document van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (stowa), ook erg interessant om te lezen: