Python scripts samenmeten-rivm-tools

In gemeente Heusden is er ook een samenmeten project en ik wilde weten in hoeverre de fijnstof uitstoot van PM10 en PM2.5 voldoet aan de WHO (World Health Organization) of EU richtlijnen en/of hoever we daarvan af zitten. Ik kon bij de RIVM wel historische data vinden, maar geen actuele informatie. Daarnaast wilde ik gebruik maken van gekalibreerde uurwaardes om zo te berekenen of een meetstation of een groep van meetstations op (lopende) jaarbasis wel of niet aan de richtlijnen voldoen. Daarom heb ik deze python scripts gemaakt en deze beschikbaar gesteld, zodat die door andere ook gebruikt kunnen worden. En eventuele verbeteringen aangebracht kunnen worden.

Er zijn 3 python scripts:

  • gemeente_station_namen.py: hiermee kun je meetstation namen van een gemeente achterhalen
  • station_data_naar_csv.py: hiermee kun je de uurwaardes van een meeststation of een groep van meetstations ophalen en toevoegen aan reeds beschikbare .csv bestanden
  • samenvatting.py: genereert een samenvatting van de jaar waardes (en optioneel maand, week, dag) van een meetstation of groep van meetstations en schrijft deze ook naar een kml bestand, zodat je die in Google My Maps kunt importeren.

Voorbeeld van de resultaten van fijnstof over 2022 van gemeente Heusden kun je hier vinden op Google My Maps.

Meer informatie en de python scripts op github hier.

Opmerkingen welkom.

1 like

Handige scripts. Data vam rivm meetstations is te vinden op Luchtmeetnet dataset. De data van het actuele jaar wordt achteraf gecorriggeerd (2022 was in mei 2023 beschikaar).

1 like

Ik zie dat heel vaak er géén gekalibreerde PM2.5 data is voor de data voor bijna alle meetstations, terwijl dit er wel is voor de PM10. Hoe komt het dat heel vaak deze informatie per uur er niet is? Nu val ik terug op de ongekalibreerde PM2.5 waarde. Kan ik ook met behulp van luchtvochtigheid en temperatuur een betere zelf berekende gekalibreerde waarde berekenen?

Niet op alle stations wordt zowel PM2.5, PM10 gemeten. Het is wel vreemd als er wel ruwe PM2.5 data te vinden is maar geen gekalibreerde waarde. In dit document Ervaringen RIVM SDS011 sensor 12-7-2018 | Samen meten aan luchtkwaliteit staat een beschrijving van de correctie voor luchtvochtigheid. Zonder referentiemetingen wordt het wel lastig om de juiste factoren te vinden.

1 like

Dank je wel, die kende ik nog niet (lees nu alles via de API in. Enerzijds makkelijk, maar wel een gedoe met rate limitingvan de API).

Mooi dat het er is! Wat ik wel een verbeterpunt vindt, is dat de datum-tijdnotatie zo onduidelijk is. Het is even zoeken om ergens in de pdfjes te vinden dat het om wintertijd gaat (UTC+1). Staat niet in de .csv bestanden zelf.