Release ALVA 2.2

Dit weekend is een release van ALVA 2.2 toegezonden aan diegenen die ALVA 2.1 gebruiken. De release is in de vorm van een volledige directory structuur, met daarin zowel de ALVA modules als ook de modules van getrivm en rivmplainkts, waarmee de Citizen Science data op de RIVM website en de RIVM data op luchtmeetnet kunnen worden benaderd. Er zijn scripts bijgeleverd waarmee deze lees-procedures voor alle meetstations in een periode automatisch kunnen worden uitgevoerd. Deze scripts hangen af van de definitie van de meetstations in StationDirectory.py, dezelfde module die ook in ALVA wordt gebruikt om stations te herkennen.

ALVA 2.2. verschilt van ALVA 2.1 in de volgende features:

 • Carddecks worden gelezen vanuit een subdirectory van de directory waarin de ALVA programma modules aanwezig zijn. De debugfiles worden ook in een subdirectory geplaatst.
 • Files met meetgegevens, waarbij de tijd van meten is aangeduid in Universal Time (UTC) eenheid zoals gedownload van luchtmeetnet.nl en gedownload van de meest recente versie van de RIVM website kunnen worden ingelezen.
 • Identificatie van gekalibreerde en ruwe metingen bij het inlezen afhankelijk van type csv file. Ruwe metingen van PM10, PM25, NO2 worden voorzien van het suffix “_m”: P10_m,P25_m, NO2_m.
 • De software is voorbereid op het inlezen van KNMI gegevens voor de periode 2021-2030.
 • Met de bewerking ELIMINEER verwijdert men een gedeelte van een tijdreeks op basis van een begin- en een eindtijd.
 • Met de bewerking OVERBRENGEN wordt een tijdreeks van één station naar een ander station overgebracht.
 • De toegestane afwijking op de UITSCHIETER en DAGUITSCHIETER kaart is nu een absolute grootheid (was relatief).
 • Een functie van windrichting (WINDRICHTING of DWIND) wordt nu geplot in een polaire plot, met aanduiding van de windstreken.
 • Aangeven van onzekerheidsmarges in FUNCTIE plots is als 95% betrouwbaarheidsinterval (was standaard deviatie).
 • Met de kaart “FUNCTIE_ITEMS” krijgt men een functieafhankelijkheid van verschillende attributen van een station op één plot getekend.
 • Met de windroosplots wordt drie extra plots geleverd: een polaire plot van de optelsom van de gemiddelde vervuiling per windrichting en windsnelheid als functie van de windsnelheid, alsook de cumulatieve plot van de frequentie van voorkomen en de cumulatieve plot van de som van de vervuiling. De eerste plot geeft de richting aan waar de vervuiling vandaan zou komen als elke windrichting even vaak zou voorkomen, de tweede de heersende windrichting, de derde de vervuiling over de meetperiode.
 • De stijl van de plot kan worden veranderd (plots met witte achtergrond in plaats van plots met donkere achtergrond). Standaard zijn plots met lichte achtergrond.
 • Ook de soort plotfile kan worden veranderd.

ALVA 2.2 kan worden aangevraagd door een email naar LV2@kpnmail.nl.