Samen Meten zoekt vrijwilligers voor sensormetingen

Bericht op https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl van 30-11-2020

Samen Meten zoekt honderd vrijwilligers die nieuwsgierig zijn naar de luchtkwaliteit in hun tuin of straat én die dit 6 maanden willen meten. Meedoen geeft inzicht in de concentraties fijnstof en stikstofdioxide in jouw omgeving. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gebruikt de metingen in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht om de kwaliteit van de sensoren te onderzoeken. Ook wordt bekeken of de sensoren in combinatie met berekeningen de actuele luchtkwaliteitskaarten kunnen verbeteren.

Verder lezen: Samen Meten zoekt vrijwilligers voor sensormetingen

Update 21-12-2020:
Al bijna 300 mensen hebben zich aangemeld