Samenrekenen op het RIVM Deel 4: PM10 Cabauw nogal grof?

Bij het maken van wat dataplots van CabauwPM10 viel me op dat er in een jaar niet zo heel veel verschillende
Er zijn, om precies te zijn, in 2022 maar 85 verschillende PM10 concentraties, terwijl er toch 365*24=8760 uurmetingen zijn.
Dat ligt niet aan missende meetwaardes, maar er zijn gewoon heel veel concentraties hetzelfde.

Voor PM10 vinden we in de range 0-20 mmg/m3 slechts de volgende 16 waardes
0.59 1.87 3.15 4.43 5.71 6.99 8.27 9.55 10.83 12.11 13.39 14.67 15.95 17.23 18.51 19.79

Vergelijk dat eens met de PM25 , daarvan waren er in 2022 2877 verschillende concentraties gemeten in een kleinere concentratie range.
Bij PM25 zien we een veel grotere variatie en worden dus de ruimtes tussen de gehele getallen veel beter opgevuld.
De stappen in de verschillende gearchiveerde concentraties zijn voor PM25 veel kleiner, kijk maar als we bij 0 beginnen:
0.0 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15

Ik ben geneigd de PM10 concentratiemeetwaardes op hele waardes af te ronden in plaats van op 2 decimalen te geloven.
De meetnauwkeurigheid van het officiele lucht meet station Cabauw voor PM25 lijkt vele malen groter dan voor PM10.

In hoeverre dit PM10 verschijnsel met hel veel dezelfde meetwaardes uniek is voor Cabauw of ook optreedt voor alles stations met dezelfde apparatuur is “an exercise left to the reader”.

Ben zeer geneigd om te stellen dat ik waarden beneden de 1 mmg/m3 niet vertrouw ivm de low-cost sensor.
Ben het met je eens om af te ronden op 1 decimaal. Mede omdat ik eigenlijk vermoed dat de nauwkeurigheid niet preciezer is als +/-1 mmg/m3 mbt de toegepaste sensors (vermoedelijk alleen de Sensirion SPS30?). In dat kader kijk ik er eigenlijk niet van op dat de bandbreedte van waarden niet groot is.
Dit overwegende (en de stelling dat PM10 massa waarden om andere reden, zoals ze lijken teveel op PM2.5 waarden, met wantrouwen bekeken worden) kom ik op mijn stokpaardje: gebruik de deeltjes tellingen en kijk ook naar het profiel. Met name <PM2.5 en <PM10 bin.
Misschien goed om ook eens te kijken naar de variantie van waarden in andere regio’s. Als ik tijd vind zal ik die voor onze regio eens doen.

Beste Teus

Dank voor je reactie.
NB bedenk dat ik het hier over het officiele RIVM station heb (voor PM10: Thermo Andersen ESM FH 62 I-R) en niet over citizen science Sensirions .

Dat er waardes ontbreken heb ik geprobeerd duidelijk te maken door de twee reeksen van PM10 en PM25 concentraties te listen, waarbij het laten beginnen op concentratie 0 willekeurig was.

Misschien kan ik het nog duidelijker maken door twee plaatjes met elkaar te vergelijken.

Deze verduidelijkende plaatjes vergen wel enige uitleg:

  1. We nemen alle PM (of PM10 of PM25) uurmeetwaardes .
  2. We splitsen deze concentratie waardes in een stuk voor de decimale komma en een stuk erna en zetten dit als coordinaten in
    een heatmap. Op die coordinaat kleuren we het bijbehorende vakje op de heatmap zwart.
    We zetten, vrij willekeurig) de concentratie decimale component horizontaal uit, de concentratie waarde voor de komma verticaal.
    Bijvoorbeeld 12.34 mmg/m3 wordt dan verticaal 12 en horizontaal 34

Zo krijg je een soort dichtheidsplot over alle concentraties die er in een jaar gemeten zijn.

Voor PM25 zie je dat bij de veel voorkomende concentraties (0-20 mmg/m3), praktisch alle decimale waardes voor en na de komma aangenomen worden.
De band tussen 0 mmg/m3 en 10 mmg/m3 is praktisch geheel zwart, dwz alle waardes worden in een jaar wel gemeten.
Pas bij de grotere concentratie waardes zien we wat witte gaten.

Bij PM10 zien we al veel eerder witte gaten:

In een random omgeving bij PM10 toch zoveel dezelfde metingen is voor mij een indicatie dat de meetfout groter moet zijn dan het vermelden van de PM10 concentratie met twee decimalen suggereert

Ik vind het mooie plaatjes, en hopelijk maken ze het argument, dat de 2decimalen nauwkeurigheid van 2022 PM10 metingen Cabauw met een korreltje zout genomen moeten worden, ook duidelijker.
Ik stem voor afronden op hele waardes met een vermelding van de meetfout.

Voor liefhebbers van visualisatie: we kunnen ook de counts van elke concentratie per jaar meenemen in een gekleurd heatmap, wordt zeer kleurrijk, maar dat schiet het “verduidelijkingsdoel” mijns insziens voorbij.

1 like