Samenvatting van de Benelux Conference AIR/Health 23/3/22

Hierbij de aantekeningen die LV2 maakte van de Benelux Conference AIR?Health 23/3/2022, uitgewerkt en met toevoeging van referenties naar informatie op internet.
BeneluxConferentie_1.pdf (377,3 KB)
De vergadering had een plenair gedeelte, plus een aantal middagsessies. Ik heb alleen de middagsessie over houtstook gevolgd.
De aantekeningen bevatten ook wat commentaar mijnerzijds. Als u wilt, kunt u dat negeren.
Frans Kets

Met veel dank voor de samenvatting.

Wat mij steekt is dat de focus ligt op verkeer (grote steden). Landbouw wordt wel genoemd maar is vaag: (bio-)industrie is wat anders als aardappels telen.
Het Schone Lucht Accoord verwordt tot een info bron? Maw de ondertekening is geen gereedschap meer tot beleidswijziging en ingrijpen in de leefomgeving?
Zonder dat je met meetgegevens iets doet kan je Samen Meten tot je een ons weegt?

teus