SLA nieuwsbericht 25: haalbaarheid WHO advieswaarden

Er is een nieuwe SLA bericht nr 25 uitgegaan: Nieuwsbrief 25 - Schone lucht akkoord

Staatssecretaris Heinen probeert duidelijk de nieuwe WHO advieswaarden als streven voor 2030 te handhaven zo goed en kwaad als dat gaat. Hierover bericht hij aan de 2e Kamer en voorziet zijn bericht van een aardig RIVM rapport hoe dat dan toch kan. Tevens staan in het rapport aardige zaken oa tav bijstelling EU richtlijnen eind dit jaar:

Heel nuttige informatie.
Geeft duidelijk aan dat de oude normen helemaal verouderd zijn. LV2 heeft dit punt op grond van eerdere verhalen van RIVM in presentaties aan gemeenteraadsleden verwerkt. De viewgraphs van deze presentatie gaan hierbij.
20220630PresentatieGlobaleIntro.pdf (1,1 MB)
het is van belang dat we niet telkens worden geconfronteerd met de statement in de pers dat “we aan alle normen voldoen”.