Standpunt Regering tav WHO waarden 2021 + RIVM rapport

Vivianne Heijnen heeft op 1 juli een brief naar de kamer gestuurd waarin zij haar standpunt ten aanzien van veranderen van luchtkwaliteitsnormen toelicht. Nieuwe WHO advieswaarden voor NO2 en PM2,5 zijn aanzienlijk strenger dan de WHO advieswaarden van 2005. Voor NO2 gaat de grenswaarde van 40 mmgr/m3 naar 10 mmgr/m3. De PM2,5 grenswaarde gaat naar 5.
RIVM constateert dat zulke strenge grenswaarden in 2030 niet gehaald kan worden zonder draconische maatregelen.
rapport+RIVM+luchtkwaliteit.pdf (980,4 KB)
Op grond van dit RIVM rapport concludeert de staatssecretaris dat een stapsgewijze benadering wenselijk is. Dit is de conclusie van haar brief aan de kamer.
onderzoek-naar-het-halen-in-2030-van-de-who-advieswaarden-voor-luchtkwaliteit.pdf (275,3 KB)

LV2 heeft bij gesprekken met gemeenteraadsleden in de zomer van 2022 deze laatste brief uit gegeven als handout.

2 likes

Haar grootste argument is hiervoor dat de impact van het streven naar de nieuwe WHO-standaard voordelen ervan niet rechtvaardigt: die ‘draconische maatregelen’ (zoals de gehele randstad naar ‘zero emission-verkeer’) zou namelijk slechts 2 maanden extra gezondheidswinst opleveren, bovenop de 3,5 maanden die al met de huidige standaard van het SLA zou worden behaald.

Wat is jouw standpunt hierin, Frans? En van anderen? Tevreden met deze analyse van RIVM en het besluit van de staatssecretaris? Of worden er bepaalde aspecten buiten beschouwing gelaten (bijvoorbeeld de positieve impact op het milieu van zulke maatregelen)?

Het Schone Lucht Akkoord streeft naar 50% gezondheidswinst door minder luchtvervuiling door binnenlandse bronnen. Een gedeelte van de luchtvervuiling komt uit het buitenland, en de totale verkorting van levensduur door vervuiling is dus groter dan de 8 maanden die de staatssecretaris schetst. De reductie met een factor 2 blijkt dus - als het buitenland eenzelfde hoeveelheid vervuiling blijft uitstoten - een reductie met een kleinere factor.
Fair enough, er is weinig invloed op het buitenlandse gedrag. En een factor 2 is nog altijd substantieel. Maar het begrenzen op concentratie is wel een objectieve maatstaf.

Wel moeten we nog een tandje erbij doen. De factor 2 is landelijk, maar RIVM geeft ook getallen per gemeente., en in niet elke gemeente wordt de gezondheidswinst behaald.
Zo geeft de gezondheidsindicator van RIVM de volgende waarden voor Leidschendam-Voorburg:
(van de SLA pagina van RIVM : * Home* Lucht* Effecten van het Schone Lucht Akkoord op gezondheid in Nederland):
Gezondheidsindicator - levensduurverlies
Indicator 2016 : 9.1 mnd
Indicator 2030 (vaststaand beleid zonder SLA) 5,8 maand
Indicator 2030 (beleid + SLA) 5,5 maand
Concentraties PM10 bij deze scenarios - 18,3 - 14,9 - 14,7
Concentraties NO2 23,8 - 13,8 - 12,8
NO2 gaat dus de goede kant op. PM10 lijkt onschuldig, maar PM2,5 (niet vermeld) is onveranderd hoog.