Terugkijken op de SLA participatiedag bij het RIVM

Vorige week woensdag vond de SLA participatie dag plaats bij het RIVM. De zaal zat vol en wat goed om ook vele van jullie daar te zien!

Het was een gemengde club van politici, beleidsmedewerkers, meetinitiatieven en (burger)onderzoekers. Er werd een update gegeven over het data portaal en de metingen, en de Samen Analyseren tool werd getest. Ook werd er gediscussieerd over wat er (nog niet) met de metingen gedaan wordt.

Ik heb dit topic aangemaakt om hier verder over te praten. Wat zijn jullie gedachtes na deze dag? Hoe hebben jullie de presentaties en discussies ervaren? Deel het hieronder en ga met elkaar in gesprek!

Gedachtes over de dag: het was een schot in de roos om in navolging van enkele voorgaande Samen Meten bijeenkomsten weer eens fysiek elkaar te spreken. Motiverend. Informatie te krijgen over stand van zaken tav Analyse Tool en stand van zaken tav low cost sensor techniek ook in internationaal verband. Heel veel waardering voor de enorme inzet van bijv RIVM (en ook de RIVM statistici). De lunch was uitmuntend en mi uniek.
Gedachtes na deze dag:
Analyse Tool: helaas strandde het knoppendrukken in de eerste fase - het vergaren van meetdata. Vraag me af of het performance probleem niet leidt tot een show stopper. Het lijkt mij een architectuur probleem te zijn. Mijn interesse is niet om R via een web interface als tool beschikbaar te stellen maar mi enerzijds de statistische techniek functies bijv fijn stof calibratie berekening per periode en per locatie, en visualisatie keuzes voor een (te) breed scala van bijv omwonenden, ondernemers, beleidsmakers en bestuurlijke beslissers met ieder hun eigen doelstellingen.
Mi het belangrijkste het Samen Meten: De kennisuitwisseling tussen de initiatieven (wat doen ze, wat kunnen ze mij leren, de DOs en DON’Ts) lijkt nu helaas wat verder weg als enkele jaren geleden. Dit ondanks dat de kennis en ervaring voorhanden ligt. Het Samen is er nog steeds niet zoals overeenstemming van uitwisseling data, etc. Een dag als deze kan (had) een goed startpunt zijn.
De titel van de dag SLA Participatie: Ik blijf met de vraag zitten “heeft Samen Meten wel een kans op te participeren in een Schone Lucht Akkoord doel?”. Die vraag kwam mi niet aan bod. Het Samen Meten moddert nu al enkele jaar maar door en door. waar zijn de wederzijdse problematiek en oplossingsverwachtingen op gestoeld? De tijd tot 2030 is maar kort.

Het to-do lijstje wordt dus gedetailleerder en helaas groter, ook voor anderen?
Kortom is dit wat “voer voor de lezer” om meer reacties en meningen op dit forum?
Lezen politici en beleidsmakers ook mee op dit forum?