Tweede Kamer debat luchtkwaliteit

Op 26 januari, afgelopen donderdagavond, vond er een zgn dertigleden plenair debat in de tweede kamer plaats over luchtkwaliteit.

De discussie zette mij aan het denken, en soms verbaasde het me zelfs.

Het debat is is na te zien op: Luchtkwaliteit in Nederland | Debat Gemist

De ingediende moties komen 31 januari 2023 om 15:00 in de tweede kamer ter stemming, het kabinet ontraadde de meeste moties.

Zo net voor de statenverkiezingen een goed moment om als burger zelf eens te peilen wat de ambities zijn van de verschillende politieke partijen tav het verbeteren van luchtkwaliteit.
Kijk eens met welke moties je het zelf eens zou zijn

Moties zijn na te lezen Moties | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hieronder een overzicht van de mijns inziens relevante moties

Motie van het lid Van Esch over een tijdpad voor het uitfaseren van houtstook in woningen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z01231&did=2023D02861

Motie van het lid Van der Plas over een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z01237&did=2023D02867

Motie van het lid Van der Plas over emissies van biologische oorsprong door mens en dier niet onder hetzelfde beleid laten vallen als industriƫle emissies

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z01236&did=2023D02866

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over de WHO-normen voor luchtkwaliteit vastleggen in de herziening van de Luchtkwaliteitsrichtlijn

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z01234&did=2023D02864

Motie van het lid Beckerman over afzien van het hoger beroep in de zaak over wettelijke bescherming tegen geurhinder

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z01233&did=2023D02863

Motie van de leden Van Esch en Vestering over bij de stikstofaanpak ook een verbeterde luchtkwaliteit garanderen en geen belastinggeld steken in het verplaatsen van veehouderijen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z01232&did=2023D02862

Motie van het lid Bouchallikh over een ibo opstellen met een groslijst aan maatregelen voor de sectoren luchtvaart, zeevaart, wegverkeer, industrie en veeteelt ter verbetering van de luchtkwaliteit

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z01235&did=2023D02865