Uitvoeringsagenda Schone lucht akkoord naar de Tweede Kamer


De Uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord is gereed. Het geeft weer hoe het doel van 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren. Op 26 maart is de uitgebreide Uitvoeringsagenda van het Akkoord naar de Tweede Kamer gestuurd.

Van de tientallen maatregelen, acties en pilots is een uitwerking en een uitvoeringsaanpak gemaakt. Het afgelopen jaar is hard gewerkt door alle deelnemers om de afspraken -waar immers gezamenlijk een handtekening onder is gezet- in praktijk te brengen. Per afspraak staat wie de actie uitvoert en wanneer en welke partijen hierbij betrokken worden. “Er staan dus geen nieuwe afspraken in. Het is echt een uitwerking van het akkoord. De uitvoeringsagenda is een gezamenlijk resultaat van alle mensen in de themagroepen en werkgroepen. Vaak werkten ze eraan vanuit zolderkamers of naast hun kinderen aan de keukentafel. Ik kijk met veel trots en waardering naar de inzet die deze mensen hebben geleverd om het Schone Lucht Akkoord van papier naar uitvoering te brengen”, zegt Karin Blaauw, programmaleider van het Schone Lucht Akkoord bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De uitvoeringsagenda is geen statische agenda, wanneer nodig zal een up-date verschijnen en ook zal bijgehouden worden hoe het met de vorderingen staat met behulp van monitoring van de maatregelen.
Download de Uitvoeringsagenda hier >>

Delen