Update van Henri de Ruiter over samen-analyseren tool

Ik heb de hier volgende email ontvangen van Henri de Ruiter over de status van het Samen Analyseren tool.
De vraag wordt gesteld wie belangstelling heeft om deze tool te testen, in het bijzonder voor de API issues.
Belangstelling? Graag antwoord aan Henri direct of indirect via mij, Frans Kets. Ik stuur het bericht dan wel door.

QUOTE
Nog een update van mijn kant over de Samen Analyseren tool. Ik had gehoopt en ook verwacht dat we al verder waren en dat deze voor iedereen beschikbaar zou zijn. Helaas is dit nog niet het geval.

Dit komt omdat de R/Shiny software ervoor zorgt dat er maar één API call tegelijk gemaakt kan worden. Je kunt dus niet met 2 mensen tegelijk met de Samen Analyseren tool werken. Dat is onhandig.

We zijn inmiddels bezig om de tool op een RIVM container (dus intern) te draaien. Dit lost het probleem op.

We lopen echter tegen nog een paar API issues aan.

De planning is nu als volgt:

  • We moeten een link maken naar de interne “RIVM container” zodat iedereen bij de tool kan
  • We moeten de API issues oplossen.

Ik zou graag één of twee mensen van jullie willen benaderen om de tool straks te testen (vooral de API issues). Zodra we daar aan toe zijn, zal ik een mail sturen.

Het streven is om dit jaar de tool toch nog voor iedereen beschikbaar te maken.
UNQUOTE