Update vanuit de provincie over Samen Meten in Zuid-Holland

Iedere maand vindt overleg plaats met de coördinatoren van de meetclubs in Zuid-Holland. Een vraag die nu steeds luider klonk was: wat gebeurt er met onze metingen? Er gebeurt veel door meetclubs zelf, maar we hebben ook aan de provincie Zuid-Holland een update gevraagd over waar we staan in het project. Lees hieronder de reactie:

Update Jan Harm Brouwer:

Op dit moment zijn we bezig met “de volgende stap”. Dat wil zeggen: veel citizen science heeft vooral het karakter: we laten burgers meten. De vraag is dan vooral: we hebben gemeten en wat nu? Het wat nu kan zich op in elk geval twee dingen richten:

• Wat betekenen de metingen?

We hebben daarvoor een dashboard (ArcGIS Dashboards) wat nog niet uitontwikkeld is. Daarnaast hebben we dit Forum waarop ieder zijn vragen kan stellen – Mike en Salomé zijn moderatoren en kunnen vragen doorspelen naar deskundigen (DCMR, RIVM, provincie, etc.). Tenslotte zien we dat er meerdere dashboards door groepen in het land bestaan. RIVM maakt daarvan een overzicht en probeert een aanzet te geven voor een synthese tussen de dashboards. Op deze manieren kan iedereen chocola maken van de meetgetallen.

• We hebben een beeld van de luchtkwaliteit, maar wat kunnen we daarmee? Of, als we ons zorgen maken: hoe kunnen we zorgen dat de overheid er iets mee doet?

Allereerst: de metingen dienen verschillende doelen, zoals: lokaal inzicht, een beeld hoe de lokale metingen zich verhouden tot de officiële meetdata en de mogelijkheid partijen (waaronder ook zichzelf) aan te spreken op de door die partij veroorzaakte uitstoot. De mogelijkheid anderen aan te spreken wordt door bijvoorbeeld de groep Leidschendam-Voorburg flink en met succes benut. Voor anderen ligt dat ingewikkelder: hoe en waarmee spreek je (meestal) de overheid aan? Je kunt het op het Forum vragen, aan Frans Kets vragen, of aan The Green Land vragen. Allemaal hebben ze kennis of kunnen je doorverwijzen naar een partij met kennis. Vrijwel altijd kan dat ook gratis.

Het plan (wat bij jullie bekend staat als het “instituut”) OLI is ook een manier waarop dit kan: dit is een adres waar je een adviesvraag kunt neerleggen, met name over hoe je je data kunt gebruiken in het gesprek met de overheid. OLI kan verbinden met wetenschappers op inhoud of proces. Wel is OLI nog maar beperkt functioneel: de subsidie waarmee het in het leven is geroepen is nog niet formeel verleend.

Een volgende stap in het citizen science verhaal betreft burgermetingen op geluid. We beginnen met het neerleggen van een burgermeetnet Rotterdam The Hague Airport. Daarbij is het de bedoeling niet alleen decibellen te meten, maar ook inzicht te krijgen in ervaren geluidhinder – dat zijn vaak twee verschillende dingen. Op het volgende coördinatorenoverleg zal ik in principe aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Jan Harm