Voortgangsrapport LV2 - 28/4/2022

Luchtmetingen en analyses van LV2 in Leidschendam Voorburg, 28/4/2022

Meer dan een maand geleden is het rapport van Working Group 3 van IPCC over alles wat er moet gebeuren om de opwarming van de aarde beheersbaar te houden verschenen. Het is één voor twaalf. Er zijn ook maatregelen nodig waarin het gebruik van fossiele brandstoffen wordt beperkt. Als zulke maatregelen inderdaad worden doorgevoerd is dat goed nieuws voor de luchtkwaliteit, voor de stikstofproblematiek, en ook voor minder verkeerslawaai en grotere verkeersveiligheid.

We merkten in het vorige voortgangsrapport (20220219Voortgangsrapport-gecombineerd.pdf) dat er een groot gat ligt tussen de ambitie van de gemeente (geen vervuiling boven WHO grenzen in 2030) en de te verwachten resultaten van het Nederlandse beleid. Agressievere beleidsmaatregelen zijn hard nodig, op alle niveaus van de overheid. Dat is ook nodig volgens het rapport van de IPPC.

Er zijn wel wat positieve ontwikkelingen.

  • Bij een Benelux conferentie over lucht en gezondheid verleden maand werd ook gesignaleerd dat klimaatbeleid en gezondheidswinst door schonere lucht samen gaan. In dit voortgangsrapport geven we de meest opvallende uitspraken van deze bijeenkomst weer.
  • Het ministerie van I&W verwees tijdens deze conferentie naar een tweetal rapporten die over houtstook waren uitgebracht – interessante lectuur, ook voor gemeentelijke beleidsmakers.

Verder in deze voortgangsrapportage
20220428Voortgangsrapport.pdf (864,7 KB)
: wij besteden aandacht aan stookalerts en weercondities die de luchtkwaliteit beïnvloeden. In maart was het alarmeringssysteem onvoldoende. Verder besteden wij aandacht aan de NO2 metingen die wij met de al jaren oude Paddenstoelen doen, en natuurlijk aan de voortgang van onze clusterrapportages. Indien u cluster-specifieke informatie wenst te ontvangen, graag uw e-mail adres doorgeven aan lv2.kpnmail.nl.