Voortgangsrapport LV2 - 31 januari 2023

In dit rapport
20230131Voortgangsrapport.pdf (1,4 MB)
besteden wij aandacht aan de nieuwe meters in Stompwijk, en aan de metingen met Palmesbuisjes in Voorburg-West. De metingen met de Palmesbuisjes zijn nu afgerond; de metingen in Stompwijk beginnen pas. In dit rapport de conclusies van de metingen wat betreft de vervuiling bij de Utrechtse Baan, die in Voorburg-West en Park Leeuwenberg.

Natuurlijk gaan we in dit voortgangsrapport in op het vuurwerk bij de jaarwisseling. Er is minder vervuiling gemeten dan in voorgaande jaren. Wij gaan in op de redenen waarom dat zo was, en maken een vergelijking met voorgaande jaren. Wij hebben een presentatie over dit onderwerp gegeven op de jaarlijkse vergadering Meetkoppel in Amersfoort, waar citizen scientist meetgroepen bij elkaar komen om technische vooruitgang te bespreken (en ook om manieren te bespreken hoe je meetgroepen moet/kunt opzetten). In die presentatie hebben wij ook veel aandacht besteed aan het probleem hoe de resultaten van onze meetapparatuur gekalibreerd worden door RIVM en aan welke problemen er optreden bij deze kalibraties, met name bij uitzonderlijke situaties als gedurende de jaarwisseling. De presentatie is te vinden op het samenmeten forum - Presentatie Koppelting - Meetkoppel 2023 Amersfoort - Meetinitiatieven / LV2 - Samen Meten forum.

Binnenkort komt de website lv2.nl in de lucht, waarin wij informatie over onze activiteiten zullen verspreiden, en waar wij bovendien ingaan op lessen die wij in de loop der jaren hebben geleerd.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dit is het laatste voortgangsrapport dat door Frans Kets is verzorgd. Hij heeft op 15 januari na vijf en een half jaar luchtkwaliteit activiteiten zijn verantwoordelijkheden overgedragen aan zijn mede-teamleden in LV2. Het e-mail adres lv2@kpnmail.nl dat door hem werd bestierd vervalt binnenkort.