(Piek)metingen houtstook met de Sodaq sensor

Tijdens de laatste meetgroepbijeenkomst van 13 november 2023 in Haarlem hebben we o.a. gediscussieerd over de meetfrequentie van stationaire Sodaq-sensoren. Hoewel de sensor een aantal keer per uur meet, worden de meetresultaten geaggregeerd tot 1 uur. Dit betekent dat metingen van de vervuiling van houtstook lastig zijn, omdat het om korte pieken in fijnstof concentratie gaat. We hebben gesproken over het verhogen van de effectieve meetfrequentie naar b.v. iedere 5 minuten. Hier zitten wat bezwaren aan, met name het verwerken en opslaan van een (12x) groter volume aan data. De vraag is uitgezet, dus even afwachten of de frequentie kan worden aangepast.

Ik zal nog aan een andere, tijdelijke oplossing te denken. Naar de gemiddelde pm2.5 waarde is ook het maximum beschikbaar. Ik neem aan dat dit de maximale waarde van het gemeten uur is. Als houtstook een piek in de fijnstofconcentratie veroorzaakt, zou dit op deze manier toch geregistreerd worden.

Wat denken jullie? Gaat dit werken?

1 like

Je zou hier aan kunnen denken, maar eerst moet duidelijk worden dat het tot problemen leidt.
Je zou bijvoorbeeld er voor kunnen kiezen om de data met een hogere meetfrequentie minder lang te bewaren, als opslag een probleem is.

Wat bij Scapeler bijvoorbeeld geen probleem is. Zij hebben waarden per minuut.

Goedemorgen. Even uit belangstelling. Wie gaat hier een antwoord geven op de verhoging frequentie vraag?

Tijdens de data bijeenkomst van de meetgroep Haarlem is dat besproken, en er is actie ondernomen richting RIVM om dat te faciliteren. Mochten er updates zijn dan zal ik dat hier melden.

Om antwoord op de vraag te geven: Ik :slightly_smiling_face: