(Piek)metingen houtstook met de Sodaq sensor

Tijdens de laatste meetgroepbijeenkomst van 13 november 2023 in Haarlem hebben we o.a. gediscussieerd over de meetfrequentie van stationaire Sodaq-sensoren. Hoewel de sensor een aantal keer per uur meet, worden de meetresultaten geaggregeerd tot 1 uur. Dit betekent dat metingen van de vervuiling van houtstook lastig zijn, omdat het om korte pieken in fijnstof concentratie gaat. We hebben gesproken over het verhogen van de effectieve meetfrequentie naar b.v. iedere 5 minuten. Hier zitten wat bezwaren aan, met name het verwerken en opslaan van een (12x) groter volume aan data. De vraag is uitgezet, dus even afwachten of de frequentie kan worden aangepast.

Ik zal nog aan een andere, tijdelijke oplossing te denken. Naar de gemiddelde pm2.5 waarde is ook het maximum beschikbaar. Ik neem aan dat dit de maximale waarde van het gemeten uur is. Als houtstook een piek in de fijnstofconcentratie veroorzaakt, zou dit op deze manier toch geregistreerd worden.

Wat denken jullie? Gaat dit werken?

1 like

Je zou hier aan kunnen denken, maar eerst moet duidelijk worden dat het tot problemen leidt.
Je zou bijvoorbeeld er voor kunnen kiezen om de data met een hogere meetfrequentie minder lang te bewaren, als opslag een probleem is.

Wat bij Scapeler bijvoorbeeld geen probleem is. Zij hebben waarden per minuut.

Goedemorgen. Even uit belangstelling. Wie gaat hier een antwoord geven op de verhoging frequentie vraag?

Tijdens de data bijeenkomst van de meetgroep Haarlem is dat besproken, en er is actie ondernomen richting RIVM om dat te faciliteren. Mochten er updates zijn dan zal ik dat hier melden.

Om antwoord op de vraag te geven: Ik :slightly_smiling_face:

1 like

Inmiddels is er iets gemaakt waarbij je de 5 minuten-waarden kunt zien:
https://samenmeten.rivm.nl/hollandseluchten

Nu de API nog :wink:

Ik heb een huis in Frankrijk waar een houtkachel in staat. Afgelopen keer een sensor meegenomen en hem in de ruimte opgesteld waar de kachel wordt gestookt.

Dat gaf verrassende resultaten. Iedere keer dat je het deurtje open doet om er een blok op te gooien schiet de fijnstofwaarde omhoog. Dat kun je goed zien met de piekmetingen die nu beschikbaar zijn:

De hoogste piek was 112 ug/m3. Da’s best hoog.
Hout stoken is dus helemaal niet gezond, wat te verwachten viel.

Is er iemand die voorbeelden heeft van de pieken in de 5-minuten data die zeer waarschijnlijk van een houtkachel afkomstig zijn? Klopt het dat die een zeer kenmerkende vorm hebben?

EDIT: onderstaande is van een AirRohr fijnstofmeter (SDS011) en niet van een Sodaq sensor, dus beantwoordt niet de vraag.

Ik zie alleen soms een hoge korte piek, maar ook uren daarna is de houtrook nog steeds te ruiken. Voorbeeld van een melding:

Melding 20 januari 2024

Zaterdagavond 20 januari was het weer zover, zodra we met de honden rond 23:00 uur naar buiten gingen, rook ik het meteen, de vervelende geur van houtstook.

Ik heb een fijnstofmeter en zowel de ongekalibreerde waardes van de fijnstofmeter voor zowel PM10 als PM2.5, als ook de gekalibreerde waardes waren héél hoog.

2024-01-20 19:50:29 piek van PM10 van 159.68 µg/m3, hoogste gekalibreerde PM10 uurwaarde van RIVM 39.804 µg/m3
2024-01-20 21:19:07 piek van PM2.5 van 61.97 µg/m3, hoogste gekalibreerde PM2.5 uurwaarde van RIVM 30.636 µg/m3

Nu waren de waardes rond de tijd dat we de honden uitlieten al minder hoog, maar de stank van de houtstook is gewoon dan ook niet prettig. Er zou gewoon een verbod op houtstook moeten komen, net zoals roken in de openbare ruimte.

En hier de bijbehorende grafiek van alle niet gekalibreerde 5 minuten waardes: