Presentatie aan gemeenteraad Leidschendam-Voorburg

Op 16 november 2021 heeft LV2 een presentatie gegeven voor de commissie Omgeving van de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg. De presentatie gaat hierbij.
20211116DiscussieVerbeteringen.pdf (1,4 MB)
Een volledige video van de bijeenkomst is te vinden op de website van Leidschendam-Voorburg.
Aanleiding waren de nieuwe advieswaarden voor grenzen aan vervuiling als geformuleerd door de WHO in september. Leidschendam-Voorburg heeft in het verleden de ambitie geformuleerd om aan de advieswaarden van de WHO te voldoen. Met de nieuwe aangescherpte waarden moet er meer dan een tandje bij.

Op 25 januari 2022 heeft de gemeenteraad een tweetal moties aangenomen ten aanzien van het verbeteren van luchtkwaliteit. De eerste was een vraag: wat gaat de gemeente doen. De tweede motie vraagt het college om contact te zoeken met buurgemeentes om gezamenlijk de overheid te bewegen de maximum snelheid op de rijkswegen in stedelijk gebied rondom Den Haag te reduceren tot 80 km/h.
Een derde motie, over houtstook, haalde het niet.